Sulinowy Dom "REVITAL" Borne Sulinowo

Warsztaty mykologiczne

Warsztaty mykologiczne – grzybobranie z nauką rozpoznawania grzybów w REVITALU w dn.

28.09 – 04.10.2020

KOSZT – 970 zł./os.

W pakiecie:

 • noclegi – 6 x
 • pełne wyżywienie
 • zajęcia aqua aerobiku – 3 x
 • marsz z kijkami Nordic Walking – 5 x
 • możliwość korzystania z basenu, sali gimn. z siłownią i jacuzzi,
 • warsztaty (cele i formy zajęć poniżej )
  ( pobyt można skrócić lub wydłużyć, przyjazd w pierwszym dniu pobytu 28.09.2020 od godz. 15.00 – zakwaterowanie i kolacja o godz. 18.00; wyjazd w ostatnim dniu 04.10.2020 po śniadaniu do godz. 10.00 )

Cele:

 • Poznanie różnorodności grzybów
 • Oznaczanie gatunków grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań ekologicznych ze szczegółowym uwzględnieniem ekosystemu leśnego i ekologii grzybów
 • Poznanie walorów prozdrowotnych i odżywczych grzybów
 • Wykorzystanie terapeutycznego oddziaływania lasu i grzybobrania

Formy zajęć:

 • Pobyt w lesie, poznawanie ekosystemu leśnego i grzybobranie
 • Oznaczanie zebranych gatunków grzybów i nauczenie rozpoznawania ich na podstawie cech diagnostycznych
 • Przygotowywanie grzybów do spożycia i degustacja
 • Wykłady na następujące tematy:
  • Charakterystyka królestwa grzybów i ich ekologii
  • Walory prozdrowotne i odżywcze grzybów
  • Rekreacyjne i terapeutyczne znaczenie lasu i grzybobrania
  • Utrwalenie nabytej wiedzy o grzybach i umiejętności ich rozpoznawania – sprawdzanie i weryfikowanie kompetencji uczestników warsztatów.